Урочисте вручення сертифікатів SOLIDWORKS: 28 студентів університету отримали 38 міжнародних сертифікатів за різними напрямками

2 липня в залі засідань університету (3-207) відбулось урочисте вручення міжнародних сертифікатів SOLIDWORKS студентам нашого університету, які в результаті навчання успішно склали офіційні сертифікаційні екзамени від компанії Dassault Systémes – світового лідера в галузі розробки систем автоматизованого проєктування (САПР) та комп’ютерного моделювання у машинобудуванні.

SOLIDWORKS є однією з найпотужніших САПР для розв’язання машинобудівних задач на сьогоднішній день, що використовується на підприємствах в усьому світі для проєктування виробів будь-якої складності та призначення в різних галузях промисловості. Саме тому студенти провідних закладів освіти в усьому світі використовують SOLIDWORKS при вивченні дисциплін інженерного циклу: від основ 3D-моделювання до проведення складних інженерних розрахунків. Хмельницький національний університет був одним із перших закладів вищої освіти України, в якому сучасні технології SOLIDWORKS було впроваджено у навчальний процес для підготовки студентів інженерно-технічних спеціальностей: використання технологій SOLIDWORKS розпочалось у 2006 році з отриманням університетом першої ліцензії – у вигляді грантового фінансування від компанії Dassault Systémes (Франція, США), а вже у 2009 році університет вперше отримав статус SOLIDWORKS Academic Certification Provider – провайдера з організації сертифікаційних екзаменів SOLIDWORKS, що дало можливість нашим викладачам на студентам складати офіційні екзамени від Dassault Systémes та отримувати міжнародні документи, що підтверджують відповідний рівень знань. В 2010 році, за результатами роботи, нашу ліцензію в рамках гранту було розширено до 500 робочих місць – в той час єдиному університету в Україні, а в 2011 році, завдяки підтримці керівництва університету було відкрито спеціалізований комп’ютерний клас – центр SOLIDWORKS (3-103), на відкриття якого до нас тоді завітали представники Dassault Systémes SOLIDWORKS Corp. з США.

Центр SOLIDWORKS (ауд. 3-103). Студенти під час складання сертифікаційних екзаменів, 2024 рік

З того часу, завдяки грантовій підтримці від Dassault Systémes (Франція, США), наш університет є ліцензованим користувачем SOLIDWORKS, з правом проведення сертифікаційних екзаменів SOLIDWORKS, студенти та викладачі якого мають право користуватись ліцензованим SOLIDWORKS на своїх домашніх комп’ютерах.

З метою поглибленої підготовки наших студентів до складання сертифікаційних екзаменів, на базі центру SOLIDWORKS професором В’ячеславом ХАРЖЕВСЬКИМ проводяться студентські наукові семінари, за результатами такої підготовки студенти мають можливість скласти сертифікаційні екзамени в нашому центрі в режимі онлайн.

Приймає такі екзамени в автоматизованому режимі американський сертифікаційний сервер корпорації SOLIDWORKS. Міжнародний сертифікаційний екзамен SOLIDWORKS складається з 14 тестових завдань, що включає в себе ряд задач з 3D-моделювання деталей, зборок, а також тестові питання щодо правильного оформлення креслень.

З березня поточного року студенти проходили додатковий розширений курс підготовки у центрі SOLIDWORKS, що включав наступні питання:

1. Розширені можливості системи SOLIDWORKS для створення складної геометрії.

2. Опрацювання літератури, що рекомендована корпорацією SOLIDWORKS для підготовки до складання сертифікаційних екзаменів.

3. Поглиблене вивчення можливостей SOLIDWORKS у створенні креслень за вітчизняними стандартами.

4. Робота зі складними зборками. Автоматизація проєктно-конструкторських робіт та параметризація.

5. Основи проектування деталей з листового металу. Основи розрахунків деталей на міцність методом скінченних елементів.

Крім цього, в рамках курсу студенти розглядали теоретичні основи аддитивних технологій 3D-друку та практику роботи з сучасним 3D-принтером ZORTRAX M200, що був отриманий центром SOLIDWORKS від Еврокомісії завдяки грантовому фінансуванню в рамках проєкту TEMPUS.

Заняття з вивчення технологій 3D-друку у центрі SOLIDWORKS, викладач– проф. Харжевський В.О.

Цьогоріч випуск студентів, які готувались до сертифікаційних іспитів SOLIDWORKS, вже проведено у 12-й раз: в результаті проведеного навчання в центрі SOLIDWORKS, 28 студентів університету успішно склали міжнародні сертифікаційні екзамени. Причому, на відміну від попередніх років, проводилась підготовка не тільки на отримання сертифікатів базового рівня, але й професійного, за різними напрямками. Загалом, 28 студентів отримали 38 сертифікатів, оскільки троє з них отримали декілька сертифікатів – як базового, так і професійного рівнів. Зокрема, сертифікованими спеціалістами SOLIDWORKS стали наступні студенти:

Студенти, що успішно склали іспити професійного рівня  (Certified SOLIDWORKS Professional)

Студенти, що отримали сертифікати спеціалістівз 3D-моделювання: Certified SOLIDWORKS Associate – Mechanical Design

Слід відмітити, що складання студентами іспитів не тільки базового, але й професійного рівня за різними напрямками свідчить про високий рівень підготовки, отриманий в університеті, причому у цьому році вперше проводились екзамени не тільки з моделювання, але й інженерного аналізу: вперше студент нашого університету Михайло Святушенко успішно склав екзамен Certified SOLIDWORKS Associate – Simulation (розрахунки на міцність – лінійний статичний аналіз). Причому це перший такий студент не тільки в нашому університеті, але й серед усіх закладів вищої освіти України! Складання такого міжнародного іспиту було проведено після вивчення профільної дисципліни – «Системи інженерного аналізу» (викладач – проф. Харжевський В.О.)

Студент групи ЕТ-21 Михайло Святушенко (справа) з отриманими ним сертифікатами SOLIDWORKS

Міжнародні сертифікати SOLIDWORKS нашим студентам вручав ректор нашого університету Сергій Анатолійович МАТЮХ, урочисте вручення було проведено 2 липня у залі засідань університету (3-207).  Студентів привітав також керівник центру SOLIDWORKS (ННВЦ «САПР») – В’ячеслав ХАРЖЕВСЬКИЙ, завідувач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Олег ПОЛІЩУК, завідувач кафедри технології машинобудування Віталій ТКАЧУК та завідувач кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства Олександр ДИХА.

Студентів привітав ректор університету – Сергій МАТЮХ

Вручення сертифікатів студентам університету
Міжнародні сертифікати SOLIDWORKS наших студентів

Студенти нашого університету – сертифіковані спеціалісти SOLIDWORKS

Центр SOLIDWORKS нашого університету (http://solidworks.com.ua) на сьогоднішній день є найрезультативнішим серед усіх закладів вищої освіти України – за час існування центру вже проведено більше 600 офіційних сертифікаційних екзаменів (з врахуванням того, що для професійного рівня потрібно скласти 3 екзамени) та видано загалом 546 сертифікатів. Сертифікованими спеціалістами за весь час стали 375 студентів Хмельницького національного університету. За кількістю сертифікованих спеціалістів SOLIDWORKS, університет тримає першість серед закладів вищої освіти України як за весь період існування центру SOLIDWORKS, так і за результатами успішних  сертифікацій за поточний 2024 рік.

Крім цього, центр SOLIDWORKS (ННВЦ «САПР») успішно співпрацює з машинобудівними підприємствами нашого регіону та України загалом. Зокрема, під керівництвом проф. Харжевського В.О.  постійно проводиться навчання співробітників промислових підприємств, надаються послуги з підвищення кваліфікації, технічної підтримки інженерного програмного забезпечення, проводяться наукові консультації для підприємств. За час існування, центром SOLIDWORKS нашого університету вже надано послуг наукового спрямування на суму більше 28000 USD (за курсом НБУ), реалізується співпраця з розробниками інженерного програмного забезпечення щодо грантового фінансування ліцензій для забезпечення навчального процесу в університеті.

Враховуючи наші успіхи, компанією Dassault Systémes SOLIDWORKS Corp. неодноразово публікувалась інформація про наш університет, зокрема:

На сьогоднішній день, ґрунтовні знання з комп’ютерних технологій автоматизованого проектування та інженерного аналізу є необхідними для сучасних спеціалістів, оскільки саме за допомогою методів комп’ютерного моделювання проводиться проектування на провідних підприємствах України та світу.

Вітаємо наших студентів з успішним проходженням міжнародної сертифікації з комп’ютерного моделювання SOLIDWORKS та бажаємо подальших успіхів в професійній діяльності!

За інформацією центру SOLIDWORKS