INTERMECH (60 місць)

Факультет інженерної механіки отримав оновлену ліцензію на INTERMECH для SOLIDWORKS EDU 2014/2015 – комплекс систем автоматизованого проектування та електронного документообігу (2 мережевих ліцензії на 12 та 48 робочих місць), що використовується на факультеті з 2010 року.

В результаті співпраці з компанією «INTERMECH» (Мінськ, Білорусь), яка спеціалізується в області розробки САПР машинобудування та приладобудування і є партнером корпорації SOLIDWORKS (зі статусом Research Associate), а також при сприянні авторизованого представника корпорації SOLIDWORKS в Україні – компанії “Інтерсед Україна”, факультет інженерної механіки отримав ліцензію на використання в навчальному процесі програмного забезпечення “INTERMECH” для SOLIDWORKS EDU2014/2015 (60 робочих місць) – системи, яка використовується більш ніж на 2000 промислових підприємств. Причому, програмний комплекс INTERMECH враховує особливості проектування відповідно до вітчизняних стандартів у машинобудуванні.

Програмний комплекс “INTERMECH” представляє собою багатофункціональну систему для автоматизованого конструкторського та технологічного проектування. Це гнучкий інтегрований комплекс, що дозволяє значно підвищити ефективність конструкторського проектування та охоплює всі етапи проектування, починаючи з розробки безпосередньо конструкторської документації (Cadmech) з наступним автоматизованим випуском текстових конструкторських документів (AVS) і закінчуючи веденням мережного ієрархічного архіву підприємства з можливістю ведення проектів і електронного документообігу підприємства (Search) відповідно до концепцій PDM (Product Data Management) та PLM (Product Lifecycle Management).

САПР «INTERMECH» використовується в конструкторських та технологічних підрозділах як великих, так і порівняно невеликих виробничих організацій, що використовують автоматизовані робочі місця на базі автономних персональних комп’ютерів та локальних мереж.

Факультет інженерної механіки використовує програмний комплекс INTERMECH з 2010 року. З того часу, кожен рік проводиться оновлення до останніх версій – зараз ми отримали версію, що інтегрована з SolidWorks EDU 2014/2015.

Нам було передано 2 ліцензійних ключі – на 12 та 48 робочих місць. Перша ліцензія (12 місць) – для кафедри “Технології машинобудування” (встановлена в ауд. 4-305). Використовується при викладанні таких дисциплін:

1.”САПР технологічних процесів та системи автоматизованого документообігу” (для студентів спеціальності “Технології машинобудування”, 5 курс).

2.”САПР інструментів, технологічних процесів та системи автоматизованого документообігу” (для студентів спеціальностей “Металорізальні верстати та системи” та “Інструментальне виробництво, 5 курс).

В рамках цих дисциплін використовується Intermech Techcard – автоматизація створення технологічних процесів.

Другий ліцензійний ключ (48 робочих місць) використовується для інших комп’ютерних класів факультету та встановлено в ауд. 3-103 (центр SolidWorks), де студенти, зокрема, виконують курсовий проект з курсу “Деталі машин” та активно використовують систему Cadmech для SolidWorks(студенти напрямків підготовки “Інженерна механіка”, “Машинобудування” і “Зварювання” – 2-й та 3-й курс), що включає в себе розрахунок деталей машин, автоматизоване створення 3D-моделей за результатами розрахунку, велику базу стандартних деталей за вітчизняними стандартами, а також ряд додаткових інструментів для оформлення креслень.

На факультеті інженерної механіки SolidWorks впроваджується в рамках наскрізної комп’ютерної підготовки, тому Intermech корисний також при виконанні студентами інших курсових проектів, а також у дипломному проектуванні.

В комплект поставки входять такі програми:

SEARCH – система електронного документообігу на рівні підприємства.

Search – система, призначена для створення та ведення архіву технічної документації підприємства та керування його електронним документообігом. Важливою особливістю системи є те, що паралельно з архівом документів в Search ведеться архів виробів, що випускаються та використовуються на підприємстві, включаючи інформацію про склад та застосування цих виробів. Важливо також, що в системі Search  реалізована повна інтеграція з CAD-системою SOLIDWORKS. Система організована за принципом клієнт-сервер на базі професійної системи управління базами даних – MS SQL SERVER, ORACLE або FIREBIRD (за вибором користувача).

В умовах університету, аналогічна система документообігу може бути розвернута в межах факультету або кафедри. Тобто, вже під час навчання в університеті, студенти мають змогу ознайомитись з професійною системою електронного документообігу, що використовується на промислових підприємствах.

CADMECH для SOLIDWORKS – конструкторський модуль для проектування деталей і складальних одиниць

Представляє собою комплекс програмних засобів, призначений для створення моделей деталей, складальних одиниць і оформлення креслень відповідно до єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД)  у середовищі SOLIDWORKS.

Важливою особливістю комплексу є наявність великої бази даних моделей стандартних елементів (підшипники, болти, гвинти, заклепки, шпильки, штифти, гайки, шайби тощо) і типових конструкторських рішень. Дозволяє проектувати, зокрема, зубчасті передачі, зірочки ланцюгових передач, шліцеві з’єднання та багато інших деталей та елементів.

Приклади CAD-моделей, що можуть бути реалізовані в Cadmech

Крім того, Cadmech містить також спеціалізовані модулі для проведення розрахунків деталей машин (валів, зубчастих передач, різьбових з’єднань, пружин тощо), що є потрібним як при вивченні курсу «Деталі машин» (при виконанні відповідного курсового проекту на протязі 2-х семестрів), так і в ряді інших дисциплін машинобудівного напрямку. Нижче наведено приклад розрахунку вала на міцність.

Нижче наведено приклади розрахунків різьбових з’єднань, пружин та зубчастих передач за допомогою Cadmech. На відміну від SOLIDWORKS Simulation, в основу таких розрахунків покладено класичні методи опору матеріалів та деталей машин.

TECHCARD – комплексна система автоматизації технологічної підготовки виробництва

TECHCARD містить підсистему проектування технологічних процесів для різних видів виробництв, підсистему побудови та оформлення операційних ескізів, генератор технологічних документів.

TECHCARD дозволяє технологам, як великих підприємств, так і невеликих виробничих організацій, здійснювати поетапно всю технологічну підготовку виробництва в єдиному конструкторсько-технологічному інформаційному просторі. Основними функціями системи є:

 • призначення розцеховочних маршрутів виготовлення виробів;
 • призначення та розрахунки матеріальних норм (заготовок і допоміжних матеріалів на виріб);
 • автоматизоване проектування технологічних процесів обробки виробів з одержанням необхідного комплекту документації відповідно до ГОСТ на різні види виробництва;
 • розрахунки режимів обробки, як на операції, так і на переходи;
 • розрахунки трудомісткості виготовлення виробів;
 • проектування технологічних ескізів;
 • оперативний контроль стану технологічної підготовки виробництва;
 • проведення електронного документообігу з узгодженням, затвердженням та проведенням змін у технологічних документах, видачі завдань на оснащення тощо.
Проектування технологічного процесу: приклад розробленої маршрутної карти
Проектування технологічного процесу: приклад розробленої операційної карти

IMBASE – cистема ведення конструкторських і технологічних баз даних

IMBASE – це багатофункціональна система керування довідковими даними, призначена для створення, поповнення та ведення ієрархічних баз даних стандартних елементів, матеріалів і інших об’єктів, що використовуються системами розробки та ведення конструкторської та технологічної документації. Крім цього, система IMBASE надає широкий набір можливостей по розмежуванню доступу до інформаційних ресурсів, що забезпечується підтримкою користувачів та груп користувачів.

IMH – система управління довідковими даними по матеріалам та сортаментам

Система IMH є модулем розширення довідково-інформаційної бази Imbase і призначена для централізованого зберігання та забезпечення всіх служб підприємства інформацією по матеріалам, клеям, покриттям та іншим довідковим даним.

AVS – система розробки текстової конструкторської документації

AVS – система, призначена для розробки в автоматичному та діалоговому режимах комплекту текстової конструкторської документації. Автоматизує випуск одиничних специфікацій, групових специфікацій форм А и Б, різних відомостей. Забезпечує оформлення специфікацій і відомостей у повній відповідності з ГОСТ 2.106-96 або стандартів підприємства.

Приклад роботи програми AVS
 

IMProject – модуль управління проектами

Модуль управління проектами IMProject забезпечує розв’язання задач календарного планування, координації та контролю колективної роботи з проекту з представленням мережного плану-графіка робіт/завдань у вигляді діаграми Гантта.

IMProject дозволяє:

 • Призначати строки та логічні взаємозв’язки між роботами, виключати всі можливі конфлікти ще на етапі планування.
 • Будувати проекти зі складною структурою, що містять у собі підпроекти та різні види взаємозв’язків між завданнями. Допускається приналежність одного й того ж завдання багатьом проектам (міжпроектна взаємодія).
 • Будувати діаграму проекту (графік Гантта), що наочно показує структуру проекту, плановані строки виконання, взаємозв’язки між завданнями тощо.
 • Знаходити завдання, що входять у критичний проектний шлях та мають особливу важливість для успішної реалізації проекту.
 • Аналізувати різноманітні ризики та знаходити можливі конфлікти між завданнями.

Таким чином, програмний комплекс INTERMECH, що використовується на факультеті інженерної механіки з 2010 року сумісно з системою автоматизованого проектування SOLIDWORKS, дозволяє організувати навчальний процес на високому рівні, що відповідає сучасним вимогам при підготовці інженерів-механіків.