Оновлення ліцензії – CAMWORKS 2020

ФАКУЛЬТЕТУ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ НАДАНО ГРАНТ НА СИСТЕМУ ДЛЯ МЕХАНООБРОБКИ CAMWORKS 2020 ДЛЯ SOLIDWORKS

В результаті співпраці між центром SOLIDWORKS Хмельницького національного університету та всесвітньо відомою компанією Geometric, що входить у HCL Technologies Company (США, Індія) була досягнута домовленість щодо продовження грантової програми на використання системи автоматизованого створення програм для верстатів з числовим програмним керуванням CAMWorks, що використовується у навчальному процесі факультету інженерної механіки, причому надано ліцензію на найновішу версію – CAMWorks 2020.

Оновлену ліцензію вже отримано, сервер налаштовано у центрі SOLIDWORKS (3-103). Отримана мережева ліцензія передбачає можливість одночасної роботи на 20 комп’ютерах, з правом встановлення програмного забезпечення на будь-яких комп’ютерах в мережі університету.

CAM (Computer-Aided Manufacturing) – автоматизація механообробки за допомогою комп’ютера. CAMWorks 2020 – остання версія, призначена для роботи у  SOLIDWORKS 2019/2020 та має статус SOLIDWORKS Certified Gold Product. Грантова програма від компанії Geometric була започаткована в нашому університеті з моменту створення Центру SOLIDWORKS у 2011 році, і з того часу, враховуючи успіхи університету у впроваджені сучасних систем автоматизованого проектування, інженерного аналізу та автоматизації механообробки, оновлюється щорічно.

Використання системи CAMWorks у навчальному процесі

Програмне забезпечення CAMWorks та SOLIDWORKS CAM використовуються в навчальному процесі кафедри «Технології машинобудування» при вивченні дисципліни «Технологічні процеси для верстатів із числовим програмним керуванням» та вивчається майбутніми бакалаврами спеціальності «Прикладна механіка», а також в рамках магістерської програми цієї ж спеціальності в курсі “Металообробні центри”.

Для проведення навчання використовується комп’ютерний клас кафедри технології машинобудування (ауд. 4-305), у якому зараз на 16 комп’ютерах встановлена ​​система CAMWorks 2019 (буде оновлено до версії 2020), а також аудиторія навчальних верстатів із числовим програмним керуванням (ауд. 4-104а), де, зокрема, розміщено трьохкоординатний фрезерний верстат з ЧПУ моделі КОРВЕТ-414 з керуванням від персонального комп’ютера (за допомогою програмного пакета MACH3 із системою команд типу FANUC).

У курсі «Технологічні процеси для верстатів із числовим програмним керуванням», зокрема, передбачено:

1) виконання студентами лабораторних робіт з використанням CAMWorks:

– основи програмування токарної обробки в CAMWorks;

– основи програмування фрезерної обробки в CAMWorks;

– розробка керуючої програми в CAMWorks і виготовлення моделі деталі «матриця» на фрезерних верстатах з ЧПУ.

2) виконання студентами двох індивідуальних завдань, у яких вони виконують програмування токарної та фрезерної обробки згідно з варіантом.

На кафедрі “Технологія машинобудування” викладачем .Присяжним Л.В. та зав. кафедрою Урбанюком Є.А. створено ряд навчально-методичних розробок з вивчення CAMWorks.

Фрезерний верстат зі ЧПУ в аудиторії навчальних верстатів с числовим програмним керуванням

Приклад лабораторної роботи: для деталі (а), розробляється модель заготовки (б) і моделі формотворних елементів для її виготовлення – нижня та верхня матриці (в).

Розробка моделей деталей в SOLIDWORKS: а) кришка б) заготовка на кришку; в) формотворні матриці для виготовлення заготовки

Побудова траєкторії руху фрези (а) для виготовлення матриці та імітація обробки в CAMWorks (б)

Спроектована модель деталі в системі SOLIDWORKS (ліворуч) і деталь, виготовлена на верстаті за допомогою програми, що згенерована у Camworks

Приклад, реалізований за допомогою SOLIDWORKS та CAMWorks, показаний нижче

Інші приклади студентських робіт, реалізованих у CAMWorks:

Система CAMWorks 2020 дозволяє створювати програми фрезерної, токарної, токарно-фрезерної та дротової ерозійної обробки. Підтримуються наступні типи верстатів:

– фрезерувальні з одночасним керуванням від двох до п’яти осей;

– токарні одно- і двошпиндельні, з одним або двома супортами, із програмно керованими допоміжними механізмами (задні бабки, люнети і т.д);

– токарно-фрезерні одно- та двошпиндельні, з одним або двома супортами, із програмно керованими допоміжними механізмами, з одночасним керуванням від двох до п’яти осей;

– ерозійні двох- та чотирьохосьові.

Обробка ведеться безпосередньо в середовищі SOLIDWORKS безпосередньо по моделі SOLIDWORKS, в якій зберігаються результати роботи програміста. Таким чином забезпечується повна асоціативність моделі та траєкторій інструмента, що приводить до автоматичного оновлення всіх траєкторій інструмента при проведенні змін комп’ютерної моделі SOLIDWORKS.

Загалом, центр SOLIDWORKS, що функціонує у нашому університеті, працює в декількох напрямках:

  1. Підтримка зв’язків з міжнародними компаніями – розробниками інженерного програмного забезпечення з метою впровадження сучасних технологій комп’ютерного моделювання та аналізу в навчальний процес університету. Зокрема, центр співробітничає з компаніями Dassault Systemes SOLIDWORKS Corp. (світовий лідер з розробки інженерного програмного забезпечення), GEOMETRIC (розробник системи CAMWorks), INTERMECH (комплекс систем автоматизованого проектування та електронного документообігу).
  2. Проведення підготовки студентів університету до складання офіційних сертифікаційних екзаменів SOLIDWORKS, оскільки центр має міжнародний статус Authorized Certification Provider з правом організації кваліфікаційних екзаменів різних рівнів на знання системи SOLIDWORKS та її різноманітних інженерних додатків. Екзамени організовуються в  режимі online, їх приймає сертифікаційний сервер корпорації SOLIDWORKS. За час існування центру, всього проведено 539 сертифікаційних екзаменів, в результаті яких було видано 466 сертифікатів. Перелік сертифікованих спеціалістів наведено на сайті центру
  3. Для студентів офіційна сертифікація проводиться, як правило, щороку, останній раз – минулого року, а восени проводилось вручення сертифікатів. Детальніше – див. на сайті центру (solidworks.khnu.km.ua): Сертифікація CSWA-2019. Наступний курс підготовки та сертифікація заплановані на осінь поточного року.
  4. Співпраця з машинобудівними підприємствами регіону щодо проведення курсів підвищення кваліфікації та проведення наукових консультацій. На сьогоднішній день проведено навчання для більш ніж 40 співробітників підприємств.

ХАРЖЕВСЬКИЙ В.О., д-р. техн. наук., керівник центру SOLIDWORKS

З питань співпраці: тел. (067) 377-12-49, e-mail: vk.solidworks@gmail.com