Міжнародна сертифікація SOLIDWORKS: 26 студентів університету отримали статус сертифікованих спеціалістів

Якісна вища технічна освіта на сьогоднішній день вже неможлива без всебічного використання сучасних систем автоматизованого проектування, комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу. Однією з найпотужніших таких систем є SOLIDWORKS, що широко використовується на машинобудівних підприємствах в усьому світі в різних галузях промисловості.

SOLIDWORKS на сьогоднішній день є де-факто промисловим стандартом у багатьох країнах та широко використовується, зокрема, на провідних промислових підприємствах України для проєктування деталей, вузлів та машин будь-якої складності та призначення. Система SOLIDWORKS використовується також в усьому світі для підготовки сучасних спеціалістів в університетах при вивченні ряду дисциплін інженерного циклу – від задач комп’ютерного моделювання до інженерного аналізу за різними напрямками, включаючи проведення розрахунків на міцність, жорсткість, стійкість, кінематики та динаміки технічних систем, гідрогазодинаміки тощо.

З 2011 року у нашому університеті функціонує центр SOLIDWORKS (науково-навчально-виробничий центр САПР, керівник – проф. Харжевський В.О.). В результаті грантової підтримки та домовленостей з компанією Dassault Systémes SOLIDWORKS Corp. (США, Франція), для студентів нашого університету є можливість складати міжнародні сертифікаційні екзамени на знання методів комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу, з можливістю отримання офіційних сертифікатів рівня Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) та Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP), які є міжнародними та визнаються в усьому світі. Ці міжнародні сертифікати розглядаються як в Україні, та і у світових компаніях як перевага при працевлаштуванні.

Центр SOLIDWORKS (ауд. 3-103). Студенти підчас складання сертифікаційного екзамену

В цьому році, організація та проведення міжнародної сертифікації SOLIDWORKS стало можливим завдяки підтримки авторизованого представника SOLIDWORKS в Україні – компанії Softico (softico.ua).

З метою поглибленої підготовки наших студентів до складання сертифікаційних екзаменів, на базі центру SOLIDWORKS нашого університету професором Харжевським В.О. проводяться студентські наукові семінари, за результатами такої підготовки студенти мають можливість скласти сертифікаційні екзамени в режимі онлайн, оскільки центр має офіційний статус SOLIDWORKS Academic Certification Provider.

Приймає такі екзамени в автоматизованому режимі американський сертифікаційний сервер корпорації SOLIDWORKS. Міжнародний сертифікаційний екзамен SOLIDWORKS складається з 14 тестових завдань, що включає в себе ряд задач з 3D-моделювання деталей, зборок, а також тестові питання щодо правильного оформлення креслень.

Слід відзначити, що навчання в нашому університеті проводиться на найсучаснішій версії SOLIDWORKS 2022/2023, причому студенти мають можливість працювати на ліцензійних версіях SOLIDWORKS не тільки в університеті, але й на домашніх комп’ютерах.

З жовтня минулого року студенти факультету інженерії, транспорту та архітектури проходили у центрі SOLIDWORKS нашого університету додатковий розширений курс підготовки, що включав наступні питання:

1. Розширені можливості системи SOLIDWORKS для створення складної геометрії.

2. Опрацювання літератури, що рекомендована корпорацією SOLIDWORKS для підготовки до складання сертифікаційних екзаменів CSWA.

3. Поглиблене вивчення можливостей SOLIDWORKS у створенні креслень за вітчизняними стандартами.

4. Робота зі складними зборками. Автоматизація проєктно-конструкторських робіт та параметризація.

5. Основи проектування деталей з листового металу. Основи розрахунків деталей на міцність методом скінченних елементів.

6. Теоретична підготовка відповідно до вимог, що пред’являються до спеціаліста рівня Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA).

В результаті проведеного навчання в нашому центрі SOLIDWORKS, ще 26 студентів факультету інженерії, транспорту та архітектури успішно склали міжнародні сертифікаційні екзамени. Зокрема, сертифікованими спеціалістами стали наступні студенти:

Прізвище, ініціалиСпеціальність
1Беринда Т.А.Прикладна механіка
2Бець Б.Ю.Прикладна механіка
3Білик Н.І.Галузеве машинобудування («Робототехнічні та мехатронні системи галузі»)
4Гончарук Ю.М.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
5Данильчук В.В.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
6Єрій А.В.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
7Зваричук О.П.Галузеве машинобудування («Машини та апарати харчових виробництв»)
8Кирилюк О.С.Галузеве машинобудування («Робототехнічні та мехатронні системи галузі»)
9Коновал Д.В.Агроінженерія
10Корольчук М.П.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
11Кунцов О.Ю.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
12Лучко С.С.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
13Мельник М.В.Прикладна механіка
14Мостовий В.О.Галузеве машинобудування («Робототехнічні та мехатронні системи галузі»)
15Нагірна О.В.Агроінженерія
16Олексійко В.О.Галузеве машинобудування («Робототехнічні та мехатронні системи галузі»)
17Олішевський А.Б.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
18Пасічник А.В.Агроінженерія
19Пінковський Д.С.Галузеве машинобудування («Робототехнічні та мехатронні системи галузі»)
20Рижий В.О.Автомобільний транспорт
21Рудавський І.В.Прикладна механіка
22Святушенко М.С.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
23Сторожук А.І.Агроінженерія
24Федорчук В.С.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
25Харчук В.О.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
26Шевчук Я.Л.Прикладна механіка
Приклад сертифікату (формат 2023 року)

Слід зазначити, що точно такі ж екзамени складають студенти у провідних університетах світу, тобто він представляє собою незалежну оцінку знань та вмінь студентів з комп’ютерного 3D-моделювання та інженерного аналізу, що визнається у світі, причому отриманий сертифікат є безтерміновим. Кожен сертифікат має унікальний номер, за яким на офіційному сайті SOLIDWORKS можна перевірити його справжність, а також QR-код. Важливо також те, що крім паперових сертифікатів, студенти отримають також запис у міжнародній базі даних сертифікованих користувачів, що дозволяє підтвердити здобутий рівень кваліфікації не тільки в Україні, але й у інших країнах світу.

27 квітня, в залі засідань університету (3-207) проведено урочисте вручення сертифікатів Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA). Міжнародні сертифікати нашим студентам вручав ректор університету Матюх Сергій Анатолійович. Студентів привітав також декан факультету інженерії, транспорту та архітектури Олександренко В.П., завідувач кафедри технології машинобудування Ткачук В.П., завідувач кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії Мартинюк А.В., а також керівник центру SOLIDWORKS (ННВЦ «САПР») – Харжевський В.О.

Студенти університету – сертифіковані спеціалісти SOLIDWORKS
Сертифікати CertifiedSOLIDWORKSAssociate нашим студентам вручали ректор університету Махюх С.А. (праворуч), а також керівник центру SOLIDWORKS університету – Харжевський В.О. (ліворуч)

Центр SOLIDWORKS нашого університету (http://solidworks.com.ua) за результатами роботи є найбільшим серед закладів вищої освіти України, а сама система автоматизованого проєктування SOLIDWORKS впроваджена на факультеті інженерії, транспорту та архітектури у рамках наскрізної комп’ютерної підготовки студентів технічних спеціальностей в межах ряду навчальних дисциплін.

Загалом, за час існування центру SOLIDWORKS в нашому університеті вже проведено 578 офіційних сертифікаційних екзаменів та видано 504 сертифікати. Сертифікованими спеціалістами загалом стали 347 студентів Хмельницького національного університету, а також студенти та викладачі з інших закладів вищої освіти України, в тому числі в рамках Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт, що проводились в нашому університеті.

Крім цього, центр SOLIDWORKS (ННВЦ «САПР») успішно співпрацює з машинобудівними підприємствами нашого регіону та України загалом. Зокрема, під керівництвом проф. Харжевського  проведено навчання вже більше 50 співробітників промислових підприємств, постійно надаються послуги з навчання, технічної підтримки інженерного програмного забезпечення, а також проводяться наукові консультації для підприємств.

На сьогоднішній день, ґрунтовні знання з комп’ютерних технологій автоматизованого проектування та інженерного аналізу є необхідними для сучасних спеціалістів, оскільки саме за допомогою методів комп’ютерного моделювання проводиться проектування на провідних машинобудівних підприємствах України та світу.

Вітаємо наших студентів з успішним проходженням міжнародної сертифікації SOLIWORKS та бажаємо подальших успіхів!