Студенти університету успішно пройшли міжнародну сертифікацію SOLIDWORKS професійного рівня (Certified SOLIDWORKS Professional)

В результаті проведеного навчання та організованих міжнародних сертифікаційних іспитів, в університетському центрі SOLIDWORKS (керівник – проф. Харжевський В.О.) два студенти факультету інженерії, транспорту та архітектури Святушенко Михайло (спеціальність – 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») та Білик Назар (спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування») успішно склали міжнародні сертифікаційні іспити з комп’ютерного 3D-моделювання SOLIDWORKS та отримали сертифікати, що підтверджують їх статус сертифікованих професіоналів SOLIDWORKS (Certified SOLIDWORKS Professional, CSWP), які є міжнародними та визнаються в усьому світі.

На відміну від сертифікації базового рівня (CSWA – Certified SOLIDWORKS Associate), яка також щороку проводиться в університеті, проведена сертифікація професійного рівня (CSWP) призначена в першу чергу для підтвердження кваліфікації співробітників підприємств з 3D-моделювання, тому успішне складання таких іспитів нашими студентами свідчить про високий рівень їх підготовки.

Центр SOLIDWORKS функціонує у нашому університеті вже 13 років, де студенти мають можливість проходити навчання та складати міжнародні сертифікаційні екзамени на підтвердження знань методів комп’ютерного 3D-моделювання та інженерного аналізу. Відомо, що сертифікати CSWA та CSWP розглядаються як в Україні, та і у світових компаніях як перевага при працевлаштуванні. В результаті грантового фінансування, наданого нашому університету з боку компанії Dassault Systémes SOLIDWORKS Corp. (США, Франція), студенти нашого університету працюють з найсучаснішими версіями SOLIDWORKS як в комп’ютерних класах університету, так і на домашніх комп’ютерах, зокрема з наступного навчального року це буде версія 2023/2024. Детальніше тут.

В результаті проведеної сертифікації CSWA, лише в цьому році ще 26 студентів університету отримали сертифікати SOLIDWORKS базового рівня. Детальніше тут.

Загалом, якісна вища технічна освіта на сьогоднішній день вже неможлива без всебічного використання сучасних систем автоматизованого проектування, комп’ютерного 3D-моделювання та інженерного аналізу. Система SOLIDWORKS є однією з найпотужніших таких систем, що широко використовується як на машинобудівних підприємствах в усьому світі в різних галузях промисловості, так і на провідних промислових підприємствах України для комп’ютерного 3D-проєктування деталей, вузлів та машин будь-якої складності та призначення.

Центр SOLIDWORKS ХНУ, ауд. 3-103

Протягом минулого навчального року в центрі SOLIDWORKS (навчально-науково-виробничий центр «Системи автоматизованого проєктування», ауд. 3-103) проводився додатковий курс навчання для наших студентів з метою підготовки до складання офіційних сертифікаційних екзаменів SOLIDWORKS. Навчання проводив керівник центру – проф. Харжевський В.О. Наряду зі студентами, які готувались до складання іспитів базового рівня (CSWA – Certified SOLIDWORKS Associate), були також студенти, які висловили бажання підготуватись до наступного етапу – професійної сертифікації CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional): цей рівень сертифікації, зазвичай, проходять не студенти закладів вищої освіти, а вже професіонали, що працюють на виробництві.

У квітні 2011 року в нашому університеті з візитом були представники американського офісу SOLIDWORKS Corp, після чого, з 2012 року, нашому університетському центру SOLIDWORKS надали можливість проводити сертифікацію не тільки базового, але й професійного рівнів для студентів та викладачів. Отже, на сьогоднішній день така можливість існує завдяки наданому нам компанією Dassault Systémes офіційного статусу SOLIDWORKSAcademicCertificationProvider.

Протягом червня поточного року для студентів, що проходили додаткову підготовку, в центрі SOLIDWORKS (ауд. 3-103) було організовано складання сертифікаційних іспитів професійного рівня CSWP. Особливість отримання такого сертифікату SOLIDWORKS полягає в тому, що для його отримання необхідно скласти не один, а три іспити (окремі сегменти), які можна складати одночасно або протягом декількох днів. Детальний опис всіх трьох іспитів є на офіційному сайті SOLIDWORKS, в т.ч. наведено приклад для першого іспиту (сегменту):

https://www.solidworks.com/certifications/mechanical-design-cswp-mechanical-design

Зазначимо, що офіційних прикладів для 2-го та 3-го обов’язкових іспитів CSWP компанія SOLIDWORKS Corp. не надає, оскільки вважається, що професіонал в області комп’ютерного 3D-моделювання повинен бути готовим до розв’язання різних задач 3D-моделювання. Складання іспиту проходило в університетському центрі SOLIDWORKS (ауд. 3-103) в режимі online, кожний іспит складався з ряду тестових завдань з параметричного 3D-моделювання деталей та складальних. Для отримання позитивного результату необхідно було набрати на кожному з іспитів не менш ніж 70% від максимально можливої кількості балів.

В результаті організованого навчання та сертифікації, двоє студентів факультету інженерії, транспорту та архітектури успішно отримали статус сертифікованих професіоналів SOLIDWORKS, а саме – Святушенко Михайло (спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”), а також Білик Назар (спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Робототехнічні та мехатронні системи галузі »). Отримані сертифікати наведені нижче.

Зазначимо також, що крім досить складних завдань 3D-моделювання професійного рівня, час іспитів є також досить обмеженим, проте, не дивлячись на це, Білик Назар успішно склав перший іспит професійного рівня з максимально можливою кількістю балів, а Святушенко Михайло – склав всі три іспити професійного рівня з максимально можливою кількістю балів, чим підтвердив свій високий рівень підготовки.

За час існування центру SOLIDWORKS у нас було загалом проведено 8 успішних міжнародних сертифікацій CSWP професійного рівня (Mechanical Design – твердотільне 3D-моделювання – 2 викладачі та 6 студентів університету, а також проведено 7 професійних сертифікацій CSWP за окремими напрямками (проєктування зварних з’єднань, робота з листовим металом, проєктування відливок тощо). Першим сертифікованим професіоналом SOLIDWORKS (CSWP) в нашому університеті був проф. Харжевський В.О., який у 2009 році отримав третій такий сертифікат в Україні – загалом серед всіх користувачів SOLIDWORKS в Україні, включаючи комерційних. Це стало передумовою отримання нашим університетом в грудні 2009 року статусу провайдера (організатора) міжнародних екзаменів SOLIDWORKS і подальшого створення офіційного сертифікаційного центру в нашому університеті, який з того часу успішно функціонує.

Крім 2 студентів, які зараз отримали сертифікати CSWP, є ще інші наші студенти, які протягом 2022/2023 навчального року проходили підготовку в нашому центрі SOLIDWORKS і успішно склали один чи два сегменти професійного іспиту (з трьох необхідних), отже підготовка та подальша сертифікація буде продовжена далі – протягом осіннього семестру наступного навчального року.

 Слід зазначити, що Хмельницький національний університет є зараз єдиним закладом вищої освіти в Україні, де для студентів вже проведено відповідні курси підготовки та організовано успішне складання міжнародних сертифікаційних іспитів SOLIDWORKS саме професійного рівня (CSWP), а за загальною кількістю сертифікованих користувачів як базового (CSWA), так і професійного рівнів (CSWP) – ми з 2010 року є лідерами серед закладів вищої освіти України.

Перелік сертифікованих користувачів SOLIDWORKS є на сайті сертифікаційного центру компанії Dassault Systémes (https://3dexperience.virtualtester.com/#userdir).

Зазначимо, що додаткові курси навчання для студентів університету та курси підвищення кваліфікації для співробітників промислових підприємства України проводяться в університетському центрі SOLIDWORKS щороку. Загалом, за час існування центру SOLIDWORKS (ННВЦ «САПР»), в нашому університеті було вже проведено 628 сертифікаційних іспитів SOLIDWORKS та видано 493 міжнародних сертифікатів CSWA/CSWP, що свідчить про найбільшу результативність роботи нашого центру SOLIDWORKS в Україні.

Вітаємо наших студентів з отримання статуту сертифікованих професіоналів SOLIDWORKS та бажаємо подальших успіхів!

За інформацією факультету інженерії,

транспорту та архітектури