Грантова програма від компанії Dassault Systémes (Франція, США) – ліцензія на SOLIDWORKS 2024/2025 та продовження повноважень університетського сертифікаційного центру

Для Хмельницького національного університету компанією Dassault Systémes (www.3ds.com)  було відкрито чергову програму грантового фінансування, що дозволило отримати ліцензію на використання в навчальному процесі найсучаснішої системи комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS 2024/2025 (500 робочих місць), що передбачає також продовження повноважень для університетського сертифікаційного центру SOLIDWORKS (http://solidworks.com.ua, керівник – проф. Харжевський В.О.) – центр має офіційний статус SOLIDWORKS Academic Certification Provider. Передбачено також можливість додатково забезпечити наших студентів ліцензіями SOLIDWORKS 2024 для роботи на домашніх комп’ютерах (500 ліцензій), що важливо для організації самостійної роботи. Крім цього, для студентів університету продовжено доступ до міжнародної освітньої платформи MySolidWorks (https://my.solidworks.com), що містить величезну кількість навчальних відеоматеріалів.

Надання нашому університету грантового фінансування від Dassault Systémes стало можливим завдяки сприянню з боку американської компанії AMC Bridge (http://amcbridge.com), де працюють випускники нашого університету і яка неодноразово виступала нашим партнером у проведенні Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів, а також у впровадженні сучасних технологій комп’ютерного моделювання CAD/CAM/CAE.

AMC Bridge – це одна з 15 ІТ-компаній у світі, що спеціалізується на розробці інженерного програмного забезпечення. Фахівці компанії розробляють програмні рішення для проєктування, конструювання та виробництва. Розробки AMC Bridge застосовуються у будівництві, машино- та авіабудуванні, а також в архітектурі та робототехніці. Серед клієнтів – світові лідери: Autodesk, Microsoft, PTC та Siemens, а також технологічні стартапи. AMC Bridge уже більше 20 років в ІТ-індустрії.

Наш університет є ліцензованим користувачем SOLIDWORKS з 2006 року, коли було виграно перший грант – 30 робочих місць, у 2009 році ліцензію було розширено до 60 робочих місць, а у 2010 році – до 500 робочих місць. Після візиту у 2011 році до нашого університету представників компанії Dassault Systémes з США, грантове фінансування продовжується щороку, що дозволяє нашим студентам працювати з найсучаснішим інженерним програмним забезпеченням. Враховуючи здобутки нашого університету у підготовці сучасних фахівців, наш університет, на відміну від інших закладів освіти України, дотепер отримував ці ліцензії безкоштовно – у рамках грантовим програм.Dassault Systémes – компанія-розробник інженерного програмного забезпечення (систем автоматизованого проєктування), в т.ч. для автомобільної та авіаційної промисловості, працює в багатьох напрямках, а з 1997 року проводить розробку системи комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS. Загалом, компанія Dassault Systémes є одним зі світових лідерів у напрямку розробки інженерного програмного забезпечення: за результатами минулого року, ними отримано близько $6,5 млрд. прибутку. Загалом, система SOLIDWORKS на сьогоднішній день є де-факто промисловим стандартом у багатьох країнах та широко використовується на провідних промислових підприємствах України.

Система автоматизованого проєктування SOLIDWORKS впроваджена в університеті на факультеті інженерії, транспорту та архітектури у рамках наскрізної комп’ютерної підготовки студентів технічних спеціальностей в межах ряду навчальних дисциплін, а навчально-сертифікаційний центр SOLIDWORKS нашого університету (http://solidworks.com.ua) є найбільш результативним серед закладів вищої освіти України.

Загалом, наданий нам компанією Dassault Systémes грант відкриває ряд наступних можливостей для студентів Хмельницького національного університету:

1. Отримано ліцензію на 500 робочих місць системи SOLIDWORKS 2024/2025.

До початку навчального року наявне програмне забезпечення SOLIDWORKS Education Edition у комп’ютерних класах університету буде оновлено до найсучаснішої версії – 2024. Крім цього, грантом передбачено передачу додатково 500 повнофункціональних ліцензій SOLIDWORKS Student Edition для домашніх комп’ютерів студентів та викладачів, що особливо важливо для належної організації самостійної роботи студентів, в т.ч. для виконання курсових та дипломних проєктів.

Слід відзначити, що всі надані університету ліцензії SOLIDWORKS 2024/2025 є аналогом найбільш повнофункціональної версії SOLIDWORKSPremium, включаючи всі додаткові модулі системи для розв’язання сучасних інженерних та наукових задач в машинобудуванні. Надана ліцензія є постійною, технічна підтримка та оновлення з боку Dassault Systémes будуть проводитись протягом наступного навчального року – до липня 2025 року. Загальний перелік активованих на університетському сервері ліцензованих модулей найновішої версії SOLIDWORKS показаний нижче:

Слід зазначити, що всі вказані вище модулі SOLIDWORKS вже апробовані у навчальному процесі факультету інженерії, транспорту та архітектури в рамках ряду навчальних курсів для різних спеціальностей факультету. Використання їх нових версій дозволить організувати навчальний процес на більш якісному, сучасному рівні. Нижче наведено приклади робіт студентів нашого університету, виконані у SOLIDWORKS:

2. Продовження статусу офіційного сертифікаційного центру – SOLIDWORKS Academic Certification Provider

Студенти та викладачі нашого університету мають можливість складати офіційні міжнародні екзамени SOLIDWORKS. Статус сертифікаційного центру отримано нами у грудні 2009 року, і на сьогоднішній день наш центр SOLIDWORKS є найбільш результативним сертифікаційним центром SOLIDWORKS серед усіх закладів вищої освіти України. Наданий грант передбачає продовження повноважень університетського центру SOLIDWORKS (ННВЦ «САПР», ауд. 3-103) щодо організації міжнародних сертифікаційних екзаменів як базового рівня, так професійного рівнів.

Загалом, на наступний навчальний рік (2024/2025), нашому університетському центру SOLIDWORKS підтверджено право проводити 15 типів офіційних сертифікаційних екзаменів, результати яких визнаються в усьому світі:

Екзамени базового рівня – Ceritifed SOLIDWORKS Associate (CSWA):

1. Associate – Mechanical Design (CSWA-Full Exam) – екзамен з основ проєктування моделей, складальних одиниць та оформлення креслень у SOLIDWORKS.

2. AssociateAdditive Manufacturing (CSWA-AM) – основи технологій 3D-друку, з використанням технологій моделювання SOLIDWORKS.

3. AssociateElectrical (CSWA-E) – проєктування електротехнічних систем, інтегрування електричних схем у моделі, розроблені у SOLIDWORKS.

4. AssociateSimulation (CSWA-S) – проведення інженерних розрахунків засобами SOLIDWORKS Simulation (розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість тощо).

5. AssociateSustainability (CSWA-SD) – використання методів для проведення екологічної експертизи виробів, які спроєктовані у SOLIDWORKS, у режимі реального часу.

Екзамени професійного рівня – Ceritifed SOLIDWORKS Professional (CSWP):

6. ProfessionalMechanical Design (CSWP-Full Exam) – твердотільне моделювання у SOLIDWORKS на професійному рівні (екзамен проводиться для практикуючих конструкторів на підприємствах або для студентів-магістрантів).

7. ProfessionalCAM (CSWP-CAM) – професійне використання інструментів для написання керуючих програм для верстатів з числовим програмним керуванням.

8. ProfessionalSimulation (CSWP-S) – професійне використання інструментів SOLIDWORKS Simulation для проведення інженерних розрахунків (міцність, жорсткість, стійкість тощо).

9. Professional – Flow Simulation (CSWP-Flow) – професійне використання інструментів SOLIDWORKS Flow Simulation для проведення розрахунків рідин і газів, внутрішніх і зовнішніх потоків, змішування речовин та теплообміну.

Професійні екзамені поглибленого рівня за різними напрямками – Advanced Professional:

10. Professional AdvancedDrawing Tools (CSWPA-DT) – екзамен на вміння професійно використовувати інструменти для оформлення креслень у SOLIDWORKS.

11. Professional AdvancedMold Making (CSWPA-MM) – професійне використання функцій та інструментів SOLIDWORKS для проєктування ливарних форм.

12. Professional AdvancedSheet Metal (CSWPA-SM) – екзамен на використання професійних інструментів для проєктування деталей з листового металу.

13. Professional AdvancedWeldments (CSWPA-WD) – екзамен на використання професійних інструментів для проєктування зварних конструкцій.

14. Professional AdvancedModel Based Definition (CSWP–MBD) – професійне використання інструментів SOLIDWORKS MBD (параметри моделей: 3D-розміри, допуски, бази, примітки, специфікації тощо).

15. Professional AdvancedSurfacing (CSWPA-SU) – професійні інструменти створення складних деталей з використання моделювання поверхнями.

Слід зазначити, що за час існування центру SOLIDWORKS в нашому університеті (з грудня 2009 року), було вже проведено більше 600 сертифікаційних екзаменів SOLIDWORKS та видано 546 міжнародних сертифікатів CSWA/CSWP. Перелік сертифікованих користувачів SOLIDWORKS можна знайти на офіційному сайті сертифікаційного центру компанії Dassault Systémes (https://3dexperience.virtualtester.com/#home).

Отже, отриманий грант на систему SOLIDWORKS 2024/2025 дозволить продовжити впровадження сучасних передових технологій при підготовці студентів університету, дозволить не тільки продовжити навчальний процес сучасному рівні, забезпечити міжнародну сертифікацію студентів та викладачів, розширити співпрацю з промисловістю, але й закріпити статус Хмельницького національного університету як одного з лідерів серед ЗВО України у впровадженні сучасних технологій 3D-моделювання та комп’ютерного інженерного аналізу.

Дякуємо компаніям Dassault Systémes та AMC Bridge за допомогу та співпрацю.

За інформацією центру SOLIDWORKS