Організація Всеукраїнського конкурсу “Системи автоматизованого проєктування та комп’ютерного моделювання”- 2022

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 року №1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» Хмельницький національний університет визначено базовим закладом вищої освіти із проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Систем автоматизованого проєктування та комп’ютерного моделювання».

Від кожного ЗВО дозволяється надіслати не більше 3-х робіт, попередньо відібраних під час проведення І туру (вузівського) конкурсу або рекомендованих Вченою Радою (якщо перший тур не проводився).

Наукові роботи оформлюються відповідно до вимог Розділу ІІI «Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 05.2017 р. за № 620/30488.

Конкурсна робота повинна включати:

  • опис розробки;
  • за необхідності: програмну реалізацію, демо-версію поставленої задачі або CAD-файли у вигляді посилання на доступний хмарний ресурс (якщо автор вважає, що такі файли дозволять більш повно оцінити роботу).

Не допускається подавати одну й ту ж наукову роботу на кілька конкурсів до різних закладів вищої освіти.

Конкурс буде проведено за підтримки компаній «Softico» (подяка за сприяння щодо отримання ліцензії на SOLIDWORKS) та «Інтерсед Україна» (подяка за сприяння щодо отримання ліцензії на Onshape та багаторічну співпрацю по SOLIDWORKS).

Компанії – партнери Всеукраїнського конкурсу “САПР та комп’ютерне моделювання”

Конкурс проводиться за сприяння компанії «AMC Bridge» – це одна з 15 ІТ-компаній у світі, що спеціалізується на розробці інженерного програмного забезпечення. Фахівці компанії розробляють програмні рішення для проєктування, конструювання та виробництва. Розробки AMC Bridge застосовуються у будівництві, машино- та авіабудуванні, а також в архітектурі та робототехніці. Серед клієнтів – світові лідери: Autodesk, Microsoft, PTC та Siemens, а також технологічні стартапи. AMC Bridge уже більше 20 років в ІТ-індустрії. Компанія зі штатом у понад 700 колег також наймає у команду студентів без досвіду роботи. Спеціально для них і нещодавніх випускників ВНЗ у компанії діє тренінгова програма Campus. Це оплачувана робота з першого дня у компанії, використання сучасних технологій і практичний досвід під наставництвом досвідчених фахівців. Навчальні та клієнтські проєкти програми знайомлять студентів зі справжніми робочими процесами в ІТ. Детальніше про Campus за наступним посиланням.

Конкурс проводиться за підтримки компанії «Прогрестех Україна», що має значний досвід участі в найбільших міжнародних авіабудівних програмах, надає інженерні та програмні рішення провідним підприємствам високотехнологічних секторів економіки, зокрема основним партнером і замовником є компанія Boeing. Компанія «Прогрестех Україна» традиційно підтримує студентські олімпіади та конкурси САПР в Україні.

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ОРГКОМІТЕТУ КОНКУРСУ:

  1. Роботи надсилаються лише в електронному вигляді (файл, підготовлений за допомогою редактора Microsoft Word). Електронну версію роботи і анотацію надсилати на адресуkharzhevskyi@khmnu.edu.ua одним файлом. Текст анотації має бути розміщено після титульної сторінки наукової роботи Назва файла має відповідати шифру наукової роботи. В роботі і в анотації до неї не має бути присутня інформація про ЗВО, в якому навчається автор.
  2. Двома окремими файлами під шифром роботи на адресу kharzhevskyi@khmnu.edu.ua надсилаються:
  • «Відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи» (в редакторі Microsoft Word);
  • відскановані копії патентів, наукових статей, актів про впровадження тощо, в яких прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти не замінюються шифром.
  1. На кожну роботу з метою ознайомлення із змістом наукових робіт надіслати під шифром роботи резюме в електронному вигляді (зазначити назву і шифр роботи) для розміщення на сайті конкурсу (без посилань на інформацію про ЗВО). Обсяг резюме не повинен перевищувати 0,5 сторінки формату А4. Міжрядковий інтервал – 1, шрифт Times New Roman, кегль 14 (в редакторі Microsoft Word).
  2. Для висвітлення результатів конкурсу, за бажанням учасників, додатково подати основні положення наукової роботи у вигляді тез, що будуть включені до електронного збірника наукових праць, який буде видано як матеріали Міжнародної конференції «Сучасні тенденції розвитку інженерії, технологій та транспорту» (в тематику конференції включено секцію «САПР та комп’ютерне моделювання»).

Вимоги до оформлення тез розміщені на сайті конкурсу http://konkurs.khnu.km.ua/konkursy-studentskyh-naukovyh-robit-2021-2022 (Системи автома-тизованого проєктування та комп’ютерного моделювання), де буде розміщено також сформований електронний збірник матеріалів (в PDF-форматі). Електронний варіант збірника тез буде розіслано учасникам конкурсу електронною поштою безкоштовно (паперове видання буде розсилатись бажаючим за попереднім замовленням за окрему оплату).

За результатами конкурсу буде організовано підсумкову науково-практичну конференцію (у дистанційному або змішаному режимі). Запрошення на конференцію для захисту результатів роботи будуть надіслані додатково претендентам на призові місця, обраним серед учасників конкурсу за результатами рецензування наукових робіт незалежними експертами.

З метою багатоаспектного аналізу та об’єктивного оцінювання наукових робіт оргкомітет конкурсу запрошує представників Вашого ЗВО для роботи у якості рецензентів. Заявку необхідно подати до 1 лютого 2022 року на адресу kharzhevskyi@khmnu.edu.ua.

Вся додаткова інформація про конкурс і хід його проведення (рецензії, турнірна таблиця, рейтинговий список робіт, запрошення для участі у конференції, наукові роботи http://konkurs.khnu.km.ua/konkursy-studentskyh-naukovyh-robit-2021-2022

(Системи автоматизованого проєктування та комп’ютерного моделювання).

Наукові роботи необхідно надіслати до 1 березня 2022 року.

Контактні дані:

Харжевський В’ячеслав Олександрович, д.т.н., проф., член оргкомітету конкурсу,

тел. 0673771249, e-mail: kharzhevskyi@khmnu.edu.ua.

Тімофєєва Людмила Василівна, відповідальний секретар оргкомітету конкурсу, тел. 0503764212, 0676732036, e-mail: ludtim@ukr.net.

ОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ ВІД ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ