Курс підвищення кваліфікації для співробітників машинобудівного підприємства

Відповідно до договору, укладеного між центром SOLIDWORKS (ННВЦ САПР) Хмельницького національного університету та Шепетівським ремонтним заводом, сумісно з кафедрою технології машинобудування було проведено 40-годинний інтенсивний курс підготовки для 5-ти співробітників зазначеного підприємства. Курс, який було проведено протягом 5-ти робочих днів, був структурно розділений на дві частини та включав у себе 16 годин навчання з основ твердотільного моделювання у системі SOLIDWORKS (викладач – проф. Харжевський В.О.), а також 24 години – основи програмування верстатів з ЧПК, з використанням сучасних комп’ютерних CAM-систем (викладач – зав. кафедри технології машинобудування доц. Ткачук В.П.).

Слухачі курсу – співробітники Шепетівського ремонтного заводу, а також викладачі (Ткачук В.П., Харжевський В.О. та асп. кафедри ТМ Кушнірчук А.) у навчально-технічному центрі при кафедрі технології машинобудування (4-104)

Курс проведено на базі центру SOLIDWORKS нашого університету (3-103) та у навчально-технічному центру при кафедрі технології машинобудування (4-104). Для проведення занять додатково використовувався також клас «Трактори та автомобілі» (Б-101) кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії.

Аудиторія “Трактори та автомобілі” кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії (Б-101)

В рамках опанування співробітниками підприємства системи SOLIDWORKS було розглянуто наступні теми (викладач – проф. Харжевський В.О.):
– основи створення тривимірної твердотільної геометрії засобами комп’ютерного моделювання SOLIDWORKS;
– розширена функціональність SOLIDWORKS зі створення складних деталей;
– параметризація у SOLIDWORKS: робота з конфігураціями, рівняннями та таблицями параметрів;
– особливості роботи зі складальними одиницями.

Друга частина курсу стосувалась  програмування верстатів з числовим програмним керуванням (викладач – доц. Ткачук В.П.), що включала в себе як вивчення теоретичних відомостей, так і практичне опанування оптимальних методів програмування верстатів з ЧПК за допомогою сучасних CAM-систем, що можуть бути інтегровані у сучасні системи комп’ютерного моделювання, зокрема SOLIDWORS.

Завідувач кафедри технології машинобудування Ткачук В.П. особливу увагу приділив розробці технологічних процесів обробки за допомогою CAM-систем, оскільки тісна співпраця із світовими лідерами розробниками дозволяє саме навчальним закладам мати найсучасніші їх версії та можливість готувати кадри для машинобудівних підприємств.

Практична частина курсу

Зазначимо, що центр SOLIDWORKS (НВЦ САПР) успішно функціонує в нашому університеті вже 12 років, за цей час вже було проведено навчання для більш ніж 50 співробітників машинобудівних підприємств, а крім цього – проведено більш ніж 500 офіційних міжнародних сертифікаційних екзаменів SOLIDWORKS як базового рівня – SOLIDWORKS Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA), так і професійного – Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP).

Тісна співпраця університету з машинобудівними підприємствами регіону та України загалом є взаємовигідною і є важливим елементом у підготовці сучасних спеціалістів.  Це важливо як для нашого університету, так і для машинобудівних підприємств – в рамках підвищення кваліфікації їх співробітників та проведення їх наукового консультування в рамках розв’язання виробничих задач.

Сподіваємось, що тісний контакт між університетом та виробництвом і надалі буде запорукою інтегративних процесів, що дозволить покращити освітні програми, а підприємствам дозволить відчути орієнтованість підготовки фахівців їхнім виробничим реаліям.

За інформацією центру SOLIDWORKS «НВЦ САПР»

(директор центру – проф. Харжевський В.О.)

та кафедри технології машинобудування (завідувач кафедри – доц. Ткачук В.П.)