Грантова програма від компанії Dassault Systémes – ліцензія на SOLIDWORKS 2023/2024 та продовження повноважень університетського сертифікаційного центру SOLIDWORKS

В результаті переговорів з компанією DassaultSystémes, що проводив керівник науково-навчального центру «Системи автоматизованого проєктування» (центр SOLIDWORKS) нашого університету проф. Харжевський В.О., для Хмельницького національного університету, на наш запит, було відкрито чергову програму грантового фінансування, що дозволило отримати ліцензію на використання в навчальному процесі найсучаснішої системи комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS 2023/2024.

Грантова програма включає в себе можливості оновлення інженерного програмного забезпечення SOLIDWORKS як в комп’ютерних класах університету, так і для домашніх комп’ютерів студентів та викладачів, крім цього – безкоштовний доступ до міжнародної освітньої платформи MySolidWorks, а також продовження повноважень університетського центру SOLIDWORKS – центру для проведення міжнародної сертифікації як базового, так і професійного рівнів, що передбачається наданим нам статусом  SOLIDWORKS Academic Certification Provider.

DassaultSystémes – компанія-розробник інженерного програмного забезпечення (систем автоматизованого проєктування), в т.ч. для автомобільної та авіаційної промисловості, працює в багатьох напрямках, а з 1997 року проводить розробку системи комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS. Загалом, компанія Dassault Systémes є одним зі світових лідерів у напрямку розробки інженерного програмного забезпечення: за результатами минулого року, ними отримано близько $6 млрд. прибутку. Загалом, система SOLIDWORKS на сьогоднішній день є де-факто промисловим стандартом у багатьох країнах та широко використовується на провідних промислових підприємствах України.

Хмельницький національний університет був одним з перших закладів вищої освіти в Україні, який почав активне впровадження систем автоматизованого проєктування при підготовці інженерів-механіків, зокрема перша ліцензія на SOLIDWORKS була отримана нами у 2006 році. Система автоматизованого проєктування SOLIDWORKS впроваджена на факультеті інженерії, транспорту та архітектури у рамках наскрізної комп’ютерної підготовки студентів технічних спеціальностей в межах ряду навчальних дисциплін, а навчально-сертифікаційний центр SOLIDWORKS нашого університету є найбільш результативним серед закладів вищої освіти України.

Враховуючи успіхи університету у впровадженні сучасних технологій SOLIDWORKS та успішну роботу нашого сертифікаційного центру, на офіційному веб-сайті компанії Dassault Systémes SOLIDWORKS Corp. було опубліковано статтю про наш університет: «Khmelnytskyi National University Ukraine Certifies 26 Students in SOLIDWORKS» – зокрема про те, як ми у поточному році проводили міжнародну сертифікацію Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) для студентів нашого університету.

Загалом, наданий нам компанією Dassault Systémes грант відкриває ряд наступних можливостей для студентів Хмельницького національного університету:

1. Отримано ліцензію на 500 робочих місць системи SOLIDWORKS 2023/2024.

Наявне програмне забезпечення SOLIDWORKS Education Edition у комп’ютерних класах університету буде оновлено до найсучаснішої версії. Ці ліцензії можна також використовувати у студентських гуртожитках, через доступ до університетського серверу ліцензій. Крім цього, грантом передбачено передачу додатково 500 повнофункціональних ліцензій SOLIDWORKS Student Edition для домашніх комп’ютерів студентів та викладачів (без прив’язки до серверу ліцензій), що особливо важливо для належної організації самостійної роботи студентів, в т.ч. в умовах дистанційного навчання – для виконання курсових та дипломних проєктів.

Слід відзначити, що всі надані університету ліцензії SOLIDWORKS 2023/2024 є аналогом найбільш повнофункціональної версії SOLIDWORKS Premium, включаючи всі додаткові модулі системи для розв’язання сучасних інженерних та наукових задач. Надана ліцензія є постійною, технічна підтримка з боку співробітників Dassault Systémes дійсна протягом наступного навчального року – до червня 2024 року. Нижче наведено перелік отриманих модулів SOLIDWORKS для машинобудівного проєктування та інженерного аналізу:

SOLIDWORKS Premium – система 3D-моделювання у найбільшій комплектації, що включає в себе комплекс інструментів та засобів для проведення параметричного моделювання технічних систем будь-якої складності та призначення, а також їх інженерного аналізу за різними напрямками.

SOLIDWORKS Simulation Premium (інструменти FEA – Finite Element Analysis) – розрахункові модулі для проведення комплексу інженерних розрахунків. Проведення розрахунків деталей машин, зборок та машинобудівних конструкцій на міцність, жорсткість, постановка та розв’язання контактних задач; визначення власних форм і частот коливань, розрахунки конструкцій на стійкість, розрахунки на втому, імітація падіння та удару, проведення теплових розрахунків. Оптимізація параметрів моделі. Проведення нелінійних розрахунків: врахування нелінійних властивостей матеріалів, нелінійного навантаження, розрахунки нелінійних контактних задач; аналіз втомних напружень і визначення ресурсу конструкцій. Лінійна та нелінійна динаміка деформованих систем. Розрахунки багатошарових композиційних оболонок.

SOLIDWORKS Motion: комплексний кінематичний і динамічний аналіз механізмів та технічних систем: визначення переміщень, швидкостей, прискорень та взаємного впливу елементів системи.

SOLIDWORKS Flow Simulation (інструменти CFD – Computational Fluid Dynamics) – сімейство додаткових модулів для проведення газо/гідродинамічних розрахунків.  Проведення моделювання руху рідин та газів, включаючи додаткові модулі для теплового розрахунку електронних пристроїв, розрахунок систем вентиляції, опалення та кондиціонування.

SOLIDWORKS Plastics – додатковий модуль для аналізу прес-форм, з врахуванням фізичних властивостей полімерів.

SOLIDWORKS Sustainabilityекологічна експертиза проєктів.

SOLIDWORKS Electrical Professionalкоплексне проєктування електротехнічних схем, забезпечує паралельну розробку електричної та механічної частин проєкту, забезпечує між ними двонаправлений асоціативний зв’язок.

SOLIDWORKS Model Base Definition – додатковий модуль SOLIDWORKS, що реалізує сучасний напрямок розвитку CAD-систем: впровадження технологій розробки технічної документації, що передбачають відмову від традиційних 2D-креслень, так звані «безкреслярські» технології.

SOLIDWORKS Visualize створення фотореалістичних зображень та ефектних візуальних матеріалів та основі 3D-моделей.

Загальний перелік активованих на університетському сервері ліцензованих модулей найновішої версії SOLIDWORKS показаний нижче:

Слід зазначити, що всі вказані вище модулі SOLIDWORKS вже апробовані у навчальному процесі факультету інженерії, транспорту та архітектури в рамках ряду навчальних курсів для різних спеціальностей факультету. Використання їх нових версій дозволить організувати навчальний процес на більш якісному, сучасному рівні. Приклади робіт студентів нашого університету, виконані у SOLIDWORKS:

2. Можливість безкоштовного підключення студентів та викладачів університету до міжнародної освітньої платформи MySolidWorks

Освітня платформа MySolidWorks містить велику кількість навчальних матеріалів з усіх напрямків використання SOLIDWORKS, зокрема у вигляді відеолекцій, більшість з яких – англійською мовою, ряд курсів доступний також іншими мовами. Це відкриває можливість професійної підготовки студентів та викладання англійською мовою частини навчальних курсів, що на сьогоднішній день є важливою задачею.

3. Продовження наданого нам раніше статусу сертифікаційного центру – SOLIDWORKS Academic Certification Provider

Студенти та викладачі нашого університету мають можливість складати офіційні міжнародні екзамени SOLIDWORKS. Статус сертифікаційного центру отримано нами у грудні 2009 року, і на сьогоднішній день наш центр SOLIDWORKS є найбільш результативним сертифікаційним центром SOLIDWORKS серед усіх закладів вищої освіти України. Наданий грант передбачає продовження повноважень університетського центру SOLIDWORKS (ННВЦ «САПР», ауд. 3-103) щодо організації міжнародних сертифікаційних екзаменів як базового рівня – Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA), а також професійного рівня – Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP).

Загалом, на наступний навчальний рік (2023/2024), нашому університетському центру SOLIDWORKS підтверджено право проводити наступні види офіційних сертифікаційних екзаменів, результати яких визнаються в усьому світі:

Екзамени базового рівня – Ceritifed SOLIDWORKS Associate (CSWA):

1. Associate – Mechanical Design (CSWA-Full Exam) – екзамен з основ проєктування моделей, складальних одиниць та оформлення креслень у SOLIDWORKS.

2. Associate – Additive Manufacturing (CSWA-AM) – основи технологій 3D-друку, з використанням технологій моделювання SOLIDWORKS.

3. Associate – Electrical (CSWA-E) – проєктування електротехнічних систем, інтегрування електричних схем у моделі, розроблені у SOLIDWORKS.

4. Associate – Simulation (CSWA-S) – проведення інженерних розрахунків засобами SOLIDWORKS Simulation (розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість тощо).

5. Associate – Sustainability (CSWA-SD) – використання методів для проведення екологічної експертизи виробів, які спроєктовані у SOLIDWORKS, у режимі реального часу.

Екзамени професійного рівня – Ceritifed SOLIDWORKS Professional (CSWP):

6. ProfessionalMechanical Design (CSWP-Full Exam) – твердотільне моделювання у SOLIDWORKS на професійному рівні (екзамен проводиться для практикуючих конструкторів на підприємствах або для студентів-магістрантів).

7. ProfessionalCAM (CSWP-CAM) – професійне використання інструментів для написання керуючих програм для верстатів з числовим програмним керуванням.

8. Professional – Simulation (CSWP-S) – професійне використання інструментів SOLIDWORKS Simulation для проведення інженерних розрахунків (міцність, жорсткість, стійкість тощо).

Професійні екзамені поглибленого рівня за різними напрямками – Advanced Professional:

9. Professional AdvancedDrawing Tools (CSWPA-DT) – екзамен на вміння професійно використовувати інструменти для оформлення креслень у SOLIDWORKS.

10. Professional AdvancedMold Making (CSWPA-MM) – професійне використання функцій та інструментів SOLIDWORKS для проєктування ливарних форм.

11. Professional AdvancedSheet Metal (CSWPA-SM) – екзамен на використання професійних інструментів для проєктування деталей з листового металу.

12. Professional Advanced – Weldments (CSWPA-WD) – екзамен на використання професійних інструментів для проєктування зварних конструкцій.

Слід зазначити, що за час існування центру SOLIDWORKS в нашому університеті (з грудня 2009 року), було вже проведено 628 сертифікаційних екзаменів SOLIDWORKS та видано 493 міжнародних сертифікати CSWA/CSWP. Перелік сертифікованих користувачів SOLIDWORKS можна знайти на офіційному сайті сертифікаційного центру компанії Dassault Systémes.

Крім цього, центр SOLIDWORKS (ННВЦ «САПР») успішно співпрацює з машинобудівними підприємствами нашого регіону та України загалом. Зокрема, у центрі  проведено навчання вже більше 50 співробітників промислових підприємств, постійно надаються послуги з навчання, технічної підтримки інженерного програмного забезпечення, а також проводяться наукові консультації для підприємств.

Отже, отриманий грант на систему SOLIDWORKS 2023/2024 дозволить продовжити впровадження сучасних передових технологій при підготовці студентів університету, дозволить не тільки організувати навчальний процес на якісно новому рівні, забезпечити міжнародну сертифікацію студентів та викладачів, розширити співпрацю з промисловістю, але й закріпити статус Хмельницького національного університету як одного з лідерів серед ЗВО України у впровадженні сучасних технологій 3D-моделювання та комп’ютерного інженерного аналізу.

Керівник навчально-наукового центру

«Системи автоматизованого проєктування»

проф. ХАРЖЕВСЬКИЙ В.О.