інженер центру SolidWorks (3-103)

Народився 28 квітня 1976 р. в с. Гаї-за-Руда Зборівського району Тернопільської області. У 1991 р., після закінчення середньої школи в м. Зборів, вступив у Технічний коледж при Тернопільському приладобудівному інституті, який закінчив у 1995 р. за спеціальністю «Радіоелектронного апарат-обладнання». У 1995 – 2000 рр. навчався в Технологічному університеті Поділля, де здобув спеціальність «Виробництво радіоелектронних засобів».

Після закінчення навчання до 2003 р. працював інженером на кафедрі міжнародної інформації, а далі – інженером кафедри машинознавства, де відповідає за технічне забезпечення кабінету автоматизованого проектування – центру SolidWorks факультету інженерної механіки (3-103).

Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Кінематичний синтез просторових важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки на базі кривошипно-повзунного механізму». За темою дисертації опублікував 3 наукові статті.